boren

 • wandboring ø450mm

 • betonboring ø900mm voor doorvoer van luchtkanaal

 • betonboring ø900mm voor doorvoer van luchtkanaal

 • boring ø600mm in een inspectieput voor het aansluiten van een riolering

 • boring ø600mm in een inspectieput voor het aansluiten van een riolering

 • boring ø1000mm in een inspectieput voor het aansluiten van een betonriolering ø700mm

 • boring ø1000mm in een inspectieput voor het aansluiten van een betonriolering ø700mm

 • boring ø1000mm in een inspectieput voor het aansluiten van een betonriolering ø700mm

 • maken van een sparing in een betonmassief d.m.v. 150 betonboringen ø130mm, 50cm diep

 • maken van een sparing in een betonmassief d.m.v. 150 betonboringen ø130mm, 50cm diep

 • maken van een sparing in een betonmassief d.m.v. 150 betonboringen ø130mm, 50cm diep

 • met beperkte middels toch een opening gerealiseerd ø600mm

 • met beperkte middels toch een opening gerealiseerd ø600mm

diamantboren

Geen diamantboring is ons vreemd, van ø20mm tot ø1000mm kunnen wij probleemloos aan. Mede door onze jarenlange ervaring in de wegenbouw hebben we zelf een systeem gebouwd die ons toelaat vrij snel en accuraat te boren in wegenis en onderliggende funderingen.

toepassingen
- proefboringen voor laboratoria
- boren in rioleringsstelsels voor huis- en straatkolkaansluitingen
- boren in wegenis voor het plaatsen van verkeersborden, verkeersgeleiders, straatmeubilair, rampalen, etc.
- maken van postzegelboringen of “stitch-drill” waar zaagwerken om technische redenen niet kunnen worden uitgevoerd
- voor particulieren die bouwen of verbouwen
- boringen in (zwaar) gewapend beton voor het plaatsen van chemische ankers

hamerboren

In ongewapend beton of metselwerk kan er afhankelijk van de te boren diameter gekozen worden hamerboren. Dit is doorgaans goedkoper dan diamantboren.

toepassingen:
- boren in betonvloeren voor het plaatsen van deuvels en ankerstaven
- boren voor chemische ankers in alle toepassingen

meer info bel 0476 84 70 81 of e-mail info@dri-sa.be